Jobs

Position : รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

รับสมัคร

วิศวะกรไฟฟ้าเครื่องกล      1 ตำแหน่ง

ช่างกลไฟฟ้า                    1 ตำแหน่ง

พนักงานธุรการ                 1 ตำแหน่ง

สนใจติดต่อแผนกฝ่ายบุคคล คุณหนึ่ง 080 9996892