สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2019   32  
2 Jul 2019   22  
3 Jul 2019   19  
4 Jul 2019   32  
5 Jul 2019   16  
6 Jul 2019   20  
7 Jul 2019   13  
8 Jul 2019   21  
9 Jul 2019   26  
10 Jul 2019   17  
11 Jul 2019   37  
12 Jul 2019   18  
13 Jul 2019   20  
14 Jul 2019   20  
15 Jul 2019   21  
16 Jul 2019   16  
17 Jul 2019   19  
18 Jul 2019   29  
19 Jul 2019   32  
20 Jul 2019   16  
21 Jul 2019   17  
22 Jul 2019   31  
23 Jul 2019   31  
24 Jul 2019   19  
25 Jul 2019   31  
26 Jul 2019   31  
27 Jul 2019   17  
28 Jul 2019   21  
29 Jul 2019   22  
30 Jul 2019   28  
31 Jul 2019   24