สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2019   0  
2 Jan 2019   0  
3 Jan 2019   0  
4 Jan 2019   0  
5 Jan 2019   0  
6 Jan 2019   0  
7 Jan 2019   0  
8 Jan 2019   0  
9 Jan 2019   0  
10 Jan 2019   0  
11 Jan 2019   0  
12 Jan 2019   0  
13 Jan 2019   0  
14 Jan 2019   0  
15 Jan 2019   0  
16 Jan 2019   0  
17 Jan 2019   0  
18 Jan 2019   0  
19 Jan 2019   0  
20 Jan 2019   0  
21 Jan 2019   0  
22 Jan 2019   0  
23 Jan 2019   118  
24 Jan 2019   96  
25 Jan 2019   108  
26 Jan 2019   112  
27 Jan 2019   113  
28 Jan 2019   108  
29 Jan 2019   39  
30 Jan 2019   14  
31 Jan 2019   25