สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2019   26  
2 Nov 2019   17  
3 Nov 2019   22  
4 Nov 2019   28  
5 Nov 2019   24  
6 Nov 2019   20  
7 Nov 2019   24  
8 Nov 2019   18  
9 Nov 2019   28  
10 Nov 2019   23  
11 Nov 2019   21  
12 Nov 2019   50  
13 Nov 2019   17  
14 Nov 2019   20  
15 Nov 2019   20  
16 Nov 2019   30  
17 Nov 2019   29  
18 Nov 2019   21  
19 Nov 2019   33  
20 Nov 2019   24  
21 Nov 2019   25  
22 Nov 2019   25  
23 Nov 2019   14  
24 Nov 2019   15  
25 Nov 2019   49  
26 Nov 2019   44  
27 Nov 2019   24  
28 Nov 2019   32  
29 Nov 2019   41  
30 Nov 2019   24