สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2019   23  
2 Dec 2019   41  
3 Dec 2019   23  
4 Dec 2019   28  
5 Dec 2019   29  
6 Dec 2019   22  
7 Dec 2019   30  
8 Dec 2019   15  
9 Dec 2019   41  
10 Dec 2019   29  
11 Dec 2019   29  
12 Dec 2019   21  
13 Dec 2019   31  
14 Dec 2019   27  
15 Dec 2019   22  
16 Dec 2019   31  
17 Dec 2019   27  
18 Dec 2019   30  
19 Dec 2019   28  
20 Dec 2019   27  
21 Dec 2019   23  
22 Dec 2019   36  
23 Dec 2019   25  
24 Dec 2019   30  
25 Dec 2019   27  
26 Dec 2019   29  
27 Dec 2019   30  
28 Dec 2019   18  
29 Dec 2019   36  
30 Dec 2019   31  
31 Dec 2019   26