สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2019   20  
2 Apr 2019   23  
3 Apr 2019   16  
4 Apr 2019   30  
5 Apr 2019   29  
6 Apr 2019   21  
7 Apr 2019   14  
8 Apr 2019   20  
9 Apr 2019   34  
10 Apr 2019   17  
11 Apr 2019   23  
12 Apr 2019   26  
13 Apr 2019   22  
14 Apr 2019   18  
15 Apr 2019   16  
16 Apr 2019   17  
17 Apr 2019   21  
18 Apr 2019   26  
19 Apr 2019   26  
20 Apr 2019   16  
21 Apr 2019   17  
22 Apr 2019   29  
23 Apr 2019   23  
24 Apr 2019   29  
25 Apr 2019   13  
26 Apr 2019   26  
27 Apr 2019   22  
28 Apr 2019   18  
29 Apr 2019   14  
30 Apr 2019   19