สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2019   16  
2 May 2019   30  
3 May 2019   24  
4 May 2019   23  
5 May 2019   22  
6 May 2019   32  
7 May 2019   18  
8 May 2019   26  
9 May 2019   31  
10 May 2019   30  
11 May 2019   25  
12 May 2019   10  
13 May 2019   17  
14 May 2019   23  
15 May 2019   21  
16 May 2019   16  
17 May 2019   27  
18 May 2019   17  
19 May 2019   17  
20 May 2019   19  
21 May 2019   16  
22 May 2019   19  
23 May 2019   19  
24 May 2019   25  
25 May 2019   14  
26 May 2019   14  
27 May 2019   16  
28 May 2019   16  
29 May 2019   24  
30 May 2019   20  
31 May 2019   23