สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2019   8  
2 Jun 2019   26  
3 Jun 2019   13  
4 Jun 2019   15  
5 Jun 2019   19  
6 Jun 2019   37  
7 Jun 2019   18  
8 Jun 2019   4  
9 Jun 2019   11  
10 Jun 2019   7  
11 Jun 2019   18  
12 Jun 2019   31  
13 Jun 2019   25  
14 Jun 2019   16  
15 Jun 2019   25  
16 Jun 2019   19  
17 Jun 2019   23  
18 Jun 2019   15  
19 Jun 2019   17  
20 Jun 2019   0  
21 Jun 2019   0  
22 Jun 2019   0  
23 Jun 2019   0  
24 Jun 2019   0  
25 Jun 2019   0  
26 Jun 2019   12  
27 Jun 2019   24  
28 Jun 2019   34  
29 Jun 2019   17  
30 Jun 2019   16