สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2019   26  
2 Aug 2019   43  
3 Aug 2019   31  
4 Aug 2019   17  
5 Aug 2019   22  
6 Aug 2019   30  
7 Aug 2019   24  
8 Aug 2019   20  
9 Aug 2019   23  
10 Aug 2019   16  
11 Aug 2019   14  
12 Aug 2019   16  
13 Aug 2019   26  
14 Aug 2019   32  
15 Aug 2019   19  
16 Aug 2019   27  
17 Aug 2019   20  
18 Aug 2019   12  
19 Aug 2019   25  
20 Aug 2019   32  
21 Aug 2019   42  
22 Aug 2019   39  
23 Aug 2019   29  
24 Aug 2019   22  
25 Aug 2019   21  
26 Aug 2019   23  
27 Aug 2019   21  
28 Aug 2019   28  
29 Aug 2019   21  
30 Aug 2019   32  
31 Aug 2019   26