สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2019   15  
2 Sep 2019   23  
3 Sep 2019   30  
4 Sep 2019   29  
5 Sep 2019   43  
6 Sep 2019   41  
7 Sep 2019   28  
8 Sep 2019   21  
9 Sep 2019   21  
10 Sep 2019   26  
11 Sep 2019   33  
12 Sep 2019   19  
13 Sep 2019   34  
14 Sep 2019   38  
15 Sep 2019   31  
16 Sep 2019   21  
17 Sep 2019   29  
18 Sep 2019   34  
19 Sep 2019   27  
20 Sep 2019   19  
21 Sep 2019   22  
22 Sep 2019   11  
23 Sep 2019   26  
24 Sep 2019   29  
25 Sep 2019   27  
26 Sep 2019   35  
27 Sep 2019   19  
28 Sep 2019   14  
29 Sep 2019   16  
30 Sep 2019   22